Nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử

0

Để hỗ trợ doanh nghiệp có thể nộp thuế điện tử năm 2020 nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản nhất, bên  cách các bước nộp thuế điện tử, trong bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử để hỗ trợ việc nộp thuế.
Tại Điều 4, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đã quy định cụ thể 5 nguyên tắc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần phải nắm rõ trước khi lập, quản lý và sử dụng hóa đơn, cụ thể như sau:

Thứ nhất:
Bên bán phải lập hóa đơn điện tử có mã (hoặc không mã) của Cơ quan thuế (trừ các đối tượng quy định trong khoản 6, Điều 12 cùng Nghị định 119/2018) và giao cho bên mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán.
Nếu như bên bán sử dụng máy tính tiền khi bán hàng thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế.

sử dụng hóa đơn điện tử

Thứ hai:
Việc đăng ký, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khi giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ phải tuân theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán và thuế.

Thứ ba:
Các dữ liệu của hóa đơn điện tử khi bán hàng và dịch vụ là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin cho các tổ chức cùng cá nhân có liên quan.

Thứ tư:
Việc cấp mã xác thực của Cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử sẽ dựa trên thông tin từng đối tượng lập hóa đơn. Trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn thuộc về cá nhân và tổ chức lập hóa đơn.

https://alonoithat.net/so-sanh-viec-xuat-lui-ngay-hoa-don-dien-tu-va-hd-giay/

best gaming laptops under 2000

Thứ năm:
Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử tới Cơ quan thuế cần đảm bảo các nguyên tắc:

Có thể nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế.

Không bắt buộc phải có chữ ký số.

Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (bản sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
Như vậy, trên đây là 05 nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định mới nhất về hóa đơn điện tử. Các nguyên tắc này sẽ là tiền đề vững chắc để đảm bảo việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử được tốt nhất, đúng theo quy định hiện hành.
https://alonoithat.net/

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.