Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN

0

Thực tế có rất nhiều các doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, do đó cũng kéo theo các chuyên gia là cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng này được quy định như thế nào? Việc tra cứu mã số thuế đối với các đối tượng này được thực hiện ra sao? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công mà chuyên gia nước ngoài nhận được bao gồm cả các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà chuyên gia nước ngoài nhận được hưởng dưới mọi hình thức như:

– Thứ nhất: Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: 

+ Các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; 

+ Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

– Thứ hai: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thứ ba: Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

– Thứ tư: Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ

– Thứ năm: Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

– Thứ sáu: Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

– Thứ bảy: Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức… 

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO KẾ TOÁN KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO?

Như vậy trên đây là các khoản thu nhập chịu thuế mà các chuyên gia người nước ngoài tại Việt Nam. Về phần khấu trừ thuế thì lại có quy định cụ thể như sau: Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

Trường hợp chuyên gia nước ngoài được xác định là cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế thì cá nhân thực hiện khai và nộp thuế TNCN với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.